Home

obchodná akadémia v žiline patrí medzi stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti žilinského samosprávneho kraja. za posledných dvadsaťpäť rokov sa ac1646ae94d


2019-11-14 19:23:18